Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan www.lisbethrothmanart.dk indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Samtykke
 4. Sikkerhed
 5. Dine rettigheder
 6. Links til andre hjemmesider
 7. Ændringer af privatlivspolitikken
 8. Kontakt 

1. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler på nuværende tidspunkt personoplysninger ved anvendelse af vores hjemmeside.

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. 

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne. 

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger på nuværende tidspunkt personoplysninger ved anvendelse af vores hjemmeside.

Såfremt der skulle opstå behov for indsamling af personoplysninger, vil det altid være baseret på dit forudgående indhentede samtykke og til de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor.

Behandlingsområde Formål Hjemmel
Statistik over brugen af hjemmesiden.

 

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Behandlingen har til formål at forbedre lisbethrothmanart.dk’s markedsføring samt tilpasning af hjemmesiden til brugernes behov.  

 

At indsamle oplysning om abonnentens email adresse og fornavn.

Via oplysning om anvendelse af personrelaterede data til statiske formål via samtykke.

 

Via oplysning om anvendelse af personrelaterede data til udsendelse af nyhedsbrev via email via samtykke.

 

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookie-politik, som du kan finde her cookiepolitik

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

 • Statistik: Vi fører statistik over brugen af vores hjemmeside, sådan at vi bedst muligt kan tilpasse den brugernes behov. Vi indsamler blandt andet oplysninger om antal besøg, gennemsnitlig besøgsvarighed og færden rundt på siderne. Vi anvender i denne forbindelse teknologi fra Google Analytics, som indsamler data for os. Vi ejer imidlertid de data, der indsamles, og vi har en skriftlig aftale med Google Analytics, som sikrer, at data opbevares på dansk jord, og at de udelukkende bearbejdes ud fra vores instrukser.
 • Valg af skriftstørrelse: Har du ændret størrelsen af skriften på vores site, husker en cookie dette, så du ikke skal genvælge skriftstørrelsen, hver gang du skifter side.
 • Formularer: Har du udfyldt en formular på vores site, husker en cookie, hvad du har fyldt ind i de enkelte felter, således at du ikke skal genskrive alt, hvis du skal rette noget i formularen.

3. Samtykke

Vi indsamler på nuværende tidspunkt personoplysninger på vores hjemmeside.

Når du bruger vores hjemmeside, vil indsamling og behandling af dine personoplysninger kun ske på baggrund af dit forudgående indhentede samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Dit samtykke vil til enhver tid kunne tilbagekaldes. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).      

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed 

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Hjemmesiden har SSL-certifikat. SSL står for Secure Sockets Layer og er en teknologi, der sikrer en krypteret forbindelse mellem en web server og en browser med formålet at beskytte data. Det er med andre ord et sikkerhedsværktøj, som sikrer forbindelsen mellem dine besøgende og din web server for at gøre det svært for hackere og IT-kriminelle at få adgang til sensitivt data.

5. Dine rettigheder

Når vi indsamler og bruger personoplysninger på vores hjemmeside har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. 

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Privatlivspolitikken er senest ændret d. 1. november 2019.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Lisbeth Rothman
Færøvej 22
4293 Dianalund

Alle henvendelser om persondata bedes sendt til lisbethrothman@outlook.dk 

eller på telefonnummer 61 78 42 93.